Home » Natuur en Landschap

Natuur & Landschap: Griend...

Griend is een klein eilandje dat voor het normale publiek niet toegankelijk is. Het ligt in de Waddenzee, circa 15 km ten zuidwesten van Terschelling . Het prachtige natuurgebied waar jaarlijks vele vogels komen broeden is helaas de laatste jaren steeds verder aan het afbrokkelen. DRO Remote Sensing heeft in het kader van een pilot project meerdere hyperspectrale scan vluchten boven Griend uitgevoerd. Met behulp van de verkregen data zijn nauwkeurig de landsgrenzen en kwelder veranderingen in kaart gebracht. Daarnaast is ook hyperspectraal onderzoek verricht om veranderingen van de bodemsamenstelling, vegetatie en kwelders in verschillende seizoenen en de loop van de tijd in kaart te brengen. Wij hopen hiermee indicatoren te vinden die bijvoorbeeld ter ondersteuning kunnen worden ingezet bij toekomstige restauratie projecten.