Home » Waterschap en Natuur

Waterschap en Natuur

Waterwegen dienen geregeld gemaaid te worden omdat anders de waterplanten te veel weerstand geven bij het water transport. Anderzijds heeft deze vegetatie ook een belangrijke ecologische functie. DRO Remote Sensing brengt geregeld deze vegetatie in kaart om zo beleidsvoering omtrent maai-locaties en maai-momenten te ondersteunen. 

Marker Wadden:

De Marker Wadden vormen een nieuw aangelegd eilandgebied in het noord oostelijke deel Markermeer. Er wordt gestreefd naar een natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van uiteindelijk 10.000 hectare, waarvan 4500 hectare bovenwaterlandschap en 5500 hectare onderwater. Hiermee is het een van de grootste natuurprojecten van West-Europa. Het project, waarin Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat samenwerken, beoogt ecologisch herstel door verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. 

 

Griend:

Griend is een klein eilandje dat voor het normale publiek niet toegankelijk is. Het ligt in de Waddenzee, circa 15 km ten zuidwesten van Terschelling . Het prachtige natuurgebied waar jaarlijks vele vogels komen broeden is helaas de laatste jaren steeds verder aan het afbrokkelen. DRO Remote Sensing heeft in het kader van een pilot project meerdere hyperspectrale scan vluchten boven Griend uitgevoerd. Met behulp van de verkregen data zijn nauwkeurig de landsgrenzen en kwelder veranderingen in kaart gebracht. Daarnaast is ook hyperspectraal onderzoek verricht om veranderingen van de bodemsamenstelling, vegetatie en kwelders in verschillende seizoenen en de loop van de tijd in kaart te brengen. Wij hopen hiermee indicatoren te vinden die bijvoorbeeld ter ondersteuning kunnen worden ingezet bij toekomstige restauratie projecten.